Informace pro rodiče


Přihlášení

Přemýšlíte o tom, že byste svou dceru přihlásili do našeho oddílu, nebo ty sama přemýšlíš o vstupu?

Co pro to udělat:

     - Kontaktuj nás ať už zde, na facebooku, formou e-mailu nebo kontaktuj oddílovou vedoucí.

     - Přijď na schůzku v dohodnutém čase.

     - Vytiskni si a vyplň přihlášku, kterou s sebou vezmi na první schůzku. Rádi bychom také poprosili o souhlas se zveřejněním fotografií z našich akcí.

     - pošli na náš oddílový mail průkazovou fotku (kvůli členské kartě Junáku).


Schůzky, Výpravy a Tábor

Jedenkrát do týdne se koná dvou až tříhodinová schůzka, kterou mají jednotlivé družiny oddělené. Družina je skupinka dětí po 5-10 členech, kteří jsou ve stejném věku a s ohledem na věk je jim připravován program. Na schůzkách se snažíme trávit co nejvíce času venku, hrát hry, učit se novým znalostem a dovednostem…

Alespoň jedenkrát do měsíce prožíváme naše dobrodružství na výpravě. Ta může být jednodenní, dvoudenní či na celý víkend. Jedeme někam na výlet, spíme ve stanech, hrajeme hry…

V létě pořádáme čtrnáctidenní tábor, na kterém spíme v Tee-pee.


Poplatky

Jsme nezisková organizace, díky čemuž můžeme nabídnout finančně nenáročnou výplň volného času. Roční členství v našem středisku Vás bude stát přibližně 400Kč/rok. Tato částka zahrnuje pojištění dětí proti úrazu, dítě získá časopis, který Vám přijde do schránky 5x ročně. Dále je z tohoto příspěvku hrazeny materiál pro fungování oddílu a další. Dále se platí částka 200 Kč/rok oddílu na koupi materiálu na schůzky. Výpravy a tábor (do 2000,-) se hradí zvlášť.