O našem oddíle (a o nás)

Nazdar z Kamenice nad Lipou. Jsme 7. dívčí oddíl Činčapi Anpetu wi, naše jméno vychází z indiánského lakotského jazyka a mohly bychom ho samy přeložit jako „Děti slunce“. Odkazuje na naši dlouholetou tradice vítání sluníčka, při naších společných akcích se každé ráno a každý večer sejdeme, abychom sluníčku zazpívali.
Oddíl je zaměřen na kulturně estetickou činost, tzn. rukodělky všeho druhu, divadlo, poezie, zpěv a tanec. Hodně času trávíme také v přírodě, lezením po umělé stěně, jízdou na lodích a prací s moderní technikou (jako třeba vytvářením videa Skauting pro život :) ).
Charakteristickým rysem pro náš oddíl je humor, s jakým přicházíme na všechny naše akce. Ať už jde o pravidelné schůzky družinek, výpravy či letní tábor, světlušky i skautky se drží osmého bodu skautského zákona "Skautka je veselé mysli". Dokážeme se smát, i když jsme právě spadly do vody.
Snažíme se, aby se skautky byly schopny postarat nejen o sebe, ale i své mladší sestřičky - světlušky... Skautky i světlušky mají jednou týdně družinovou schůzku a minimálně jednou měsíčně výpravu, někdy i vícedenní. Naše skautky se několikrát probojovaly z okresního kola Svojsíkova závodu do krajského. Ani naše světlušky v závodě O putovní vlajku náčelní nedělají ostudu...


Oheň, zpěv i nálada,
tee- pee to je zásada.
Indiánské báje staré,
nikdo neví, co se stane.
Jedno ale všichni víme
věrně spolu obstojíme.
Smíchem červená se líce
Dětem slunce z Kamenice!