Den sesterství 2015

(Thinking day)

Jednoho krásného dne, 28. února 2015, se celý náš oddíl sešel, aby oslavil Den sesterství neboli Den zamyšlení (Thinking Day). Sraz byl v 8:00 u kina v Kamenici nad Lipou. Ke kinu zavítal i slavný člověk z minulosti, Robert Baden Powell. Každému rozdal malý koláček zabalený v látce, na které byla namalovaná trasa, kam máme jít. Děti poznaly, že naše cesta vede na srub. Také nám Robert oznámil, že cestou budou děti hledat různé indicie, a aby ty indicie našly, dostanou před každou indicií nápovědu. První nápověda zněla: světská stavba, konec města, místo, kde kus chybí. Na tomto místě našly děti jamajskou vlajku, třebaže na začátku netušili, k čemu jim může být. Již u druhé nápovědy však začalo svítat. Druhá nápověda zněla: Boží muka a za nedalekým křížem našly znak WAGGGS.

Třetí nápověda Stojí tam sám, jako voják v poli. Svými údy dotýká se nebe, alespoň se tak zdá nebyla žádným problémem a děti hned začaly hledat strom. Když za kamenem u jeho kořenů objevily rok úmrtí, již tušily, co se za indiciemi skrývá. I tak však hledaly indicie další. Čtvrtá nápověda: Domeček z prken ztlučený, pro člověka jak stvořený. Budeš-li muset čekati, pak se tam můžeš schovati. Pátá nápověda: Koníci na tom lehávaj a občas si i pochutnaj. Než to však zemědělci odvezou, můžeš se na tom vyblbnout. Šestá nápověda: Cesta od hájovny je ještě daleká. Můstek ti na pomoc přispěchá. Sedmá nápověda: Až přijdeš k místu, kde kvákání žab se ozývá. Někdy i vodník tam sedává. Je tam jisté varování, ve stromku schované psaní.

Po všech nápovědách jsme došli až na srub. Děti měly uhádnout, co indicie znamenají. Pro nikoho to nebylo těžké, už po prvních indiciích tušily, že se jedná o Robertovu ženu - Olave Baden Powell. Nahlas jsme zavolali její jméno a ona mezi nás přišla a chytla se za Robertovo rámě. Poté děti vyprávěly, co jednotlivé indicie znamenaly a jak jim pomohli přijít na její jméno. Potom Olave s Robertem dětem vylíčila, co se bude během dne dít a všichni jsme si společně zazpívali píseň Kolik je na světě. Zažívali jsme krásný pocit pospolitosti. Po zpěvu nám Dada vyprávěla o vzniku našeho oddílu. Náš oddíl založila Dada s Pimem a Janou. Po roce se k nim přidala i Hanička - a vznikl krásný oddíl, který má v současnosti 41 členů.

Následovala desková hra, kterou připravila na Den sesterství organizace WAGGGS. Tuto hru organizovala Jana s Babu. Užili jsme si spoustu zábavy a také dozvěděli spoustu věcí. Hry se zúčastnily 4 týmy. Vyzkoušeli jsme si různé aktivity jako například hra Evoluce ve fázích chudoba-vzdělání-zapojení se-super žena. Dále jsme se všichni dozvěděli, jak rychle se přenáší viry, vytvořili kampaň proti těhotenství a manželství malých dětí a také zjistili, jak je důležité držet pohromadě. Zahráli jsme si také venkovní hry - Sobí šlacha letí a nechyběla i koulovaná. Den jsme prokládali písněmi a sytili se výborný jídlem. Na závěr Kelda všem rozdala krásná srdíčka na památku, kam jsme si zapsali Den sesterství a datum. V 16 hodin jsme se vydali na vlak, který nás odvezl zpět domů, do Kamenice. Na tento krásný den ještě dnes vzpomínáme.
Více fotek