Skautský slib

Slib světlušek

Slibuji,
že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákony světlušek.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)V prvním bodě se skautky zavazují, že nebudou žít jen pro sebe, pro svůj vlastní prospěch, ale v první řadě pro základní lidské ideály, jako je pravda, láska, krása či dobro. Ty mají větší cenu nežli osobní cíle a mnohá pokolení našich předků jim nezištně sloužila. Bez úsilí o naplňování těchto ideálů by svět byl plný nepřátelství a zla a nežilo by se nám v něm dobře.

V druhém bodě skautky slibují, že budou dodržovat skautské zákony. Také budou dodržovat povinnosti vlastní. Sem patří povinnost se vzdělávat, pomáhat doma i v obci, kde bydlí, ale také se starat o přírodu a jednou třeba i o vlastní rodinu.

A ve třetím bodě skautky slibují, že budou ochotny kdykoliv pomáhat svým bližním, sloužit dobrým věcem a plnit své povinnosti k České republice, ve které se narodily a ve které žily mnohé generace jejich předků.To vše skautky slibují na svou čest a zavazují se, že budou vše plnit tak, jak to nejlépe dovedou a jak je to v jejich silách. Složením skautského slibu se stávají právoplatným členem velké skautské rodiny.