Skautský zákon

Skautská zákon je pro nás jakési desatero, které by se měl každý skaut a každá skautka snažit dodržovat, taková šipka, která nám radí na naší cestě. Můžeme si ho představit jako ideální skautku, a tak nám i pomáhá vidět, jak daleko od ní jsme.

1. Skautka je pravdomluvná

2. Skautka je věrná a oddaná

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky

5. Skautka je zdvořilá

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň

8. Skautka je veselé mysli

9. Skautka je hospodárná

10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích


O skautských zákonech vyšla před více než sto lety knižka Dopisy Rádci. Dodnes je víc než aktuální-