Zpěvník

Píseň k východu slunce

Píseň k východu slunce je jedna z nejznámějších jedna z nejznámějších melodií pocházejícími od kmene Zuni. Ještě před východem slunce rozezněly pueblo bubny, které všechny dovedly na střechy a vyvýšená místa, odkud mohli písní přivítat nový den, právě začínající den. Hned po budíčku se tedy sejdeme, zvedneme ruce k vycházejícímu slunci a zazpíváme tuto píseň.

Wah! ta-ho ta-ho! Wah! ta-ho ta-ho!
Wah! ut-ta-ho na-wi tan-a-lo.
Wah! ut-ta-ho, ta hi man-a-lo.
Maya na-wi, zu-mi teth-lan-i.
Maya na-wi zu-mi tan-a-li
noty a anglický překlad


Píseň k západu slunce

Píseň k západu slunce je také původní píseň indiánského kmene Zuni. Ve chvíli, kdy se sluneční kotouč dotkl obzoru, shromáždil se celý kmen na nejvyšším místě, aby zazpíval tuto píseň Chvály, ve které děkují za uplynulý den. A tak se i my před večerkou sejdeme, abychom společně tuto píseň zazpívaly.

E-lui-la Ma-ya Zu-la, Ku-a wey-la yan-a vie-vi,
E-lui-la Ma-ya Zu-la Ku-a whey-la yan-a-lo.
Al lu-ra-wun-ga no-ka-al ha-mi tan-da lo.
Kua whey-la yan-a vie-vi, Te na-di yan-a lo.
Yan-a lo, Kua whey-la yan-a lo.
noty a anglický překlad